Header Ads

Mana janab ne pukara nahi
by Kishore KumarMana Janab Ne Pukaara Nahin Kya Mera Saath

lyrics
Bhi Gawara Nahi?
Mufte Main Banke

free lyrics
Chal Diye Tan Ke Wallah Jawab Tumhara Nahin

Mana Janab Ne Pukaara Nahin, Kya Mera Saath Bhi Gawara

Mana Janab Ne Pukara Nahin lyrics
Nahi?
Mufte

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin lyrics
Main Banke Chal Diye Tan Ke Wallah Jawab Tumhara Nahin

Mana Janab

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin music lyrics
Ne Pukaara Nahin

Yaaron Ka Chalan Hao Ghulami Dete Hain Haseeno

Kishore Kumar
Ko Salaami (2)
Gussa Na

Mana Janab Ne Pukara Nahin
Kijiye Jaane Bhi Dijiye Bandagi To Bandagi To Lijiye Sahaab

Mana Janab Ne Pukaara Nahin, Kya

free lyrics
Mera Saath Bhi Gawara Nahi?
Mufte Main Banke Chal Diye Tan Ke

Kishore Kumar lyrics
Wallah Jawab Tumhara Nahin

Mana Janab

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin lyrics
Ne Pukaara Nahin.

Toota Phoota Dil Yeh

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin music lyrics
Hamara Jaisa Bhi Hai Ab Hai Tumhara (2)
Idhar Dekhiye Nazar Phenkiye Dil Lagi Na Dil Lagi

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin mp3 download
Na Kijiye Sahab

Mana Janab Ne Pukaara Nahin Kya Mera Saath

Mana Janab Ne Pukara Nahin
Bhi Gawara Nahi?
Mufte

lyrics
Main Banke Chal Diye Tan Ke Wallah Jawab Tumhara Nahin

Mana Janab Ne Pukaara

Kishore Kumar lyrics
Nahin

Masha Allah Kehna To Maana

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin lyrics
Ban Gaya Bigda Zamana (2)
Tumko Hasa

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin song lyrics
Diya Pyaar Sikha Diya(2)
Shukriya To Shukriya To Kijiye

Kishore Kumar Mana Janab Ne Pukara Nahin music lyrics
Sahaab

Mana Janab Ne Pukaara Nahin

Kishore Kumar
Kya Mera Saath Bhi Gawara Nahi?
Mufte Main Banke Chal Diye Tan Ke Wallah Jawab Tumhara

Mana Janab Ne Pukara Nahin
Nahin

Hai

free lyrics
Wallah Jawab Tumhara Nahin Hai
Hai Wallah Jawab

Kishore Kumar lyrics
Tumhara Nahin Hai
Hai Wallah Jawab

Mana Janab Ne Pukara Nahin lyrics
Tumhara Nahin Hai


AddThis Social Bookmark Button

No comments:

(C) Arshad Pathan. [Do not copy any contain without permission]. Powered by Blogger.